Lokacija: Marijane Gregoran 62, Belgrade

Vrsta intervencije:

Aktiviranje prostora kroz igru i performans

Status:

Aktivna

Datum

03.05.2017

Broj glasova

16

Broj uključenih

2

Pokrenuti ili preokrenuti bioskop? Nova ideja bioskopa kao mesta kulturnog i javnog života budi se u mislima mladih autora i traži svoj prostor. Okupljmo se u javnom prostoru sa namerom da izazovemo i podsetimo, probudimo i osetimo. Probudimo Slavicu, preokrenimo se!