O platformi

Platforma"Naš grad, naša scena" je deo regionalnog projekta koji poziva, informiše i osnažuje građane da zauzmu odgovoran i kreativan odnos prema otvorenim prostorima u svom gradu.

Verujemo da naši javni prostori mogu da budu bolji samo kada zajedno sa prijateljima, saradnicima i sugrađanima potražimo rešenja za konkretne probleme, uvažavajući potrebe svih korisnika prostora. Ponekad nam za te promene nedostaje samo malo podrške, informacija, znanja ili materijalnih sredstava.

Zato je cilj ove platforme da obezbedi lako i efikasno povezivanje, stručnu podršku, materijalnu pomoć i bolju vidljivost akcijama i inicijativama koje unapređuju, čuvaju, čine kreativnijim i dostupnijim zajedničke otvorene prostore u našem kraju, gradu ili regionu.

Budimo deo rešenja, ne problema!

Kako da pokreneš inicijativu ?

Ukoliko želiš da utičeš na pozitivne promene u svom okruženju kroz konkretne i kreativne akcije
na terenu, na dobrom si mestu! Na ovoj platformi možeš:

  • da pokreneš inicijativu za kreativno uređenje, osveženjenje ili aktivaciju prostora,
  • da pronađeš istomišljenike za realizaciju ideje i dobiješ podršku ili
  • da se priključiš i daš glas već pokrenutoj inicijativi

Tako daješ svoj doprinos da tvoj grad bude tvoja scena - prijatnija i dostupnija svima !

Platforma će osnažiti ostvarenje inicijative uz pomoć umetnika, arhitekata, dizajnera i drugih profesionalaca, uz saradnju sa lokalnim samoupravama i društveno odgovornim kompanijama.

Inicijative koje ćemo rado podržati

Želimo da zajedno oblikujemo gradske pejzaže kroz podršku i promociju inicijativa koje uključuju umetničke projekte, kreativne intervencije, aktiviranje prostora kroz igru i performans, oslikavanje murala, popravku ili postavku mobilijara i opreme, ozelenjavanje prostora i slične intervencije koje zajednici donose novu vrednost i unose optimizam u naše neposredno okruženje.

Ograničena finansijska sredstva daju nam priliku da materijalno podržimo realizaciju određenog broja intervencija te prednost imaju inicijative sa jasnom koristi za zajednicu,

  • kada su pokretač inicijative i korisnici prostora uključeni u realizaciju
  • a inicijativa ima više od 20 glasova na ovoj platformi

Ukoliko stvarno želiš da pokreneš inicijativu poveži se sa istomišljenicima, realno proceni vreme i energiju koju grupa može da uloži u planiranje i realizaciju. Kreni u akciju !